top of page

פתרונות FOSS לתעשיית היין

WineScan™ SO2

מכשיר FTIR רובסטי עם הטכנולוגיה החדישה ביותר לבדיקת יין בתהליך, מיץ ענבים, יין מוגמר ועוד תוצאות מהירות ברמת דיוק מהגבוהות בעולם. המכשיר מאפשר בקרה עצמית של המשתמש על תפעול המכשיר. מאפשר לבדוק פרמטרים רבים, ביניהם גם SO2. מאפשר גם בדיקה אוטומטית על ידי שימוש בדוגם אוטומטי.

OenoFoss™ Go

מכשיר FTIR עם הטכנולוגיה החדישה ביותר לבדיקת יין בתהליך, מיץ ענבים, יין מוגמר ועוד

OenoFoss™

מכשיר FTIR עם הטכנולוגיה החדישה ביותר לבדיקת יין בתהליך, מיץ ענבים, יין מוגמר ועוד

bottom of page