top of page

שירותים דיגיטליים של חברת FOSS

FossManager™/ FossManager™ Pro

FossManager™/ FossManager™ Pro

ניהול אופטימלי של המידע האנליטי

  • כניסה להגדרות וקבלת תוצאות המכשירים מכל מקום במפעל, בבית או במעבדה.

  • מאפשר תמיכה טכנית מרחוק ובדיקה האם המכשירים פועלים לפי הסטנדרטים של המעבדה.

  • שמירה וגיבוי  כל המידע באופן אוטומטי על הענן של FOSS המאובטח ברמה הגבוהה ביותר -תקן  ISO27001. כך שבמידה והמחשב נהרס המידע כולו נשמר וניתן באופן מיידי לתפעל את המכשירים כולם ללא צורך בכיול מחדש של המערכת.

FossAssure™/ FossAssure™ Pro

FossAssure™/ FossAssure™ Pro

אופטימיזציה של תפעול וביצועי המכשירים


  • שליטה מלאה באיכות ועלויות התחזוקה על ידי ניתור 'בריאות' המכשיר ובדיקת עבודה תקינה עם המכשירים בהתאם לפרוטוקולי היצרן

  • אופטימיזציה של תחזוקה מונעת אקטיבית כדי למנוע מצב של מכשיר מושבת באופן לא מתוכנן.

  • וולידציה של דיוק הקליברציות - קבלת דוח חודשי המפרט את המצב של כל אחד מעקומות הכיול והמלצת היצרן כיצד לתקן את עקומת הכיול במידת הצורך. כל זאת על מנת להמנע ממוצר מחוץ לספסיפיקציות ואי בהירות לגבי איכות התוצאות. (Foss Assure Pro)


FossCalibrator™ / FossCalibrator™ Pro

FossCalibrator™ / FossCalibrator™ Pro

מאפשר אופטימזציה של הכיולים ושיפור הריווחיות


  • פיתוח ושיפור עקומות כיול בתוכנה ידידותית למשתמש

  • ולדיציה של העקומת כיול והשוואת ביצועים בצורה פשוטה

  • העלאת המודלים למכשירים בקלות 

bottom of page