top of page

פתרונות FOSS לתעשיית הקמח, הזרעים והשמן

Infratec™

מכשיר NIR רובסטי המשמש למעבדה או לקווי ייצור. תוצאות ברמת דיוק גבוהה לבדיקת חומרים אורגנים בקמחים וגרעינים שונים.

NIRS™ DS2500 L

מכשיר NIR לבדיקת שמנים מסוגים שונים על מנת לקבל ערכים כגון FFA, חמיצות וכד.

Dumatec™ 8000

מכשיר לבדיקת חלבון או חנקן על ידי שיטת DUMAS (תהליך שריפה). 3 דקות בלבד לבדיקה, עלויות נמוכות פר בדיקה.


Soxtec™ 8000

מכשיר סוקסטק לבדיקת שומן או למיצוי. מכשיר אוטומטי המאפשר בדיקה של עד 12 דוגמאות במקביל. דורש מינימום זמן עבודה של לבורנט.

Infratec™ NOVA

מכשיר NIR רובסטי המשמש למעבדה או לקווי ייצור. תוצאות ברמת דיוק גבוהה לבדיקת חומרים אורגנים בקמחים וגרעינים שונים.

ProFoss™ for oilseed meals

מכשיר PROFOSS לקווי הייצור של השמן, מאפשר למדוד בנקודות שונות בתהליך (כמו: בדיקת השמן בקוספה) ניתן לבקר את התהליך תוך כדי הניתור ובכך לחסוך עלויות ייצור

Fibertec™ 8000

מכשיר אוטומטי לבדיקת תאית, דורש מינימום זמן תפעול.

Hydrotec™ 8000

מכשיר הידרוליזה אוטומטי, מאפשר עד 12 דוגמאות במקביל.

ProFoss™ for flour and whole grain

מכשיר ה-PROFOSS לבדיקת קמחים משמש לניתור רציף בקווי הייצור. בעזרת המכשיר ניתן לבקר ולשלוט בפרמטרים שונים במהלך הייצור ועל ידי כך לחסוך עלויות רבות בתהליך הייצור.

Kjeltec™ 8400

מכשיר קלדל לבדיקת חלבון או חנקן לכלל התעשייה. בעל רמות אוטומציה שונות. דורש מינימום זמן תפעול. ומאפשר עד 60 בדיקות ברצף.

Alphatec FNo

מכשיר לבדיקת Falling numbers , מאפשר שתי בדיקות במקביל.


bottom of page