top of page

פתרונות FOSS לתעשיית הבשר

FoodScan™ 2 Meat Analyser

FoodScan™ 2 Meat Analyser

מכשיר הדגל של חברת FOSS, מכשיר 2 FOODSCAN בעל טכנולוגיית NIR  לבדיקות מהירות מדויקות לבשר ולמוצרי בשר. המכשיר מאופיין כאחד המכשירים החזקים בתעשייה עם מינימום תחזוקה ותפעול פשוט. מאפשר אנליזות בכל שלבי הייצור - מקבלת חומרי גלם ועד מוצר סופי. 


ProFoss™ poultry MDM

ProFoss™ poultry MDM

שליטה מלאה בתהליך הייצור של MDM. מכשיר ה-Profoss מנתר באופן רציף את תהליך הייצור, כך ניתן לשלוט בתהליך הייצור ולהגיע ליעד המדויק של אחוזי השומן בכל ייצור.


Hydrotec™ 8000

Hydrotec™ 8000

מכשיר הידרוליזה אוטומטי, מאפשר עד 12 דוגמאות במקביל.

Meatscan

Meatscan

מכשיר NIR קומפקטי המשמש לבדיקות שומן ולחות בקווי הייצור של בשר טחון. בעל עמידות גבוהה ותפעול פשוט

Kjeltec™ 8400

Kjeltec™ 8400

מכשיר קלדל לבדיקת חלבון או חנקן לכלל התעשייה. בעל רמות אוטומציה שונות. מאפשר הרצה אוטומטית של דוגמאות עד 60 מבחנות ברצף.

Dumatec™ 8000

Dumatec™ 8000

מכשיר לבדיקת חלבון או חנקן על ידי שיטת DUMAS (תהליך שריפה).

בדיקת חלבון בתוך כ-3 דקות עם העלות פר בדיקה הנמוכה ביותר.

MeatMaster™ II

MeatMaster™ II

מכשיר INLINE לקווי הייצור, המכשיר מבוסס על טכנולוגיית קרני X לבדיקת פרמטרים של שומן, משקל וזיהוי עצמים זרים בבשר. בעל יכולות דיוק הגבוהה ביותר מכל פתרון אחר בשוק.

מאפשר אינטגרציה פשוטה בקווי הייצור וסריקה של עד 50 טון בשעה. ניתן לשימוש בחוג פתוח או סגור בהתאם לצרכי המפעל. 

Soxtec™ 8000

Soxtec™ 8000

מכשיר סוקסטק לבדיקת שומן או למיצוי. מכשיר אוטומטי המאפשר בדיקה של עד 12 דוגמאות במקביל הדורש מינימום זמן עבודה של לבורנט.

צור קשר
מידע נוסף
bottom of page